Seksueel misbruik door hulpverleners
Wij zijn te bereiken
Via e-mail
Via telefoon: 051/24.52.51
Via het contactformulier

Seksueel misbruik door hulpverleners

Als uw dokter, kinesist, verpleegkundige, tandarts of psychotherapeut ongewenste intieme, seksueel getinte woorden tot u richtte of dergelijke ongewenste intieme seksueel getinte handelingen stelde op u of op zichzelf, dan kan u uw verhaal doen op dit meldpunt.

Het is niet alleen in de Kerk of in het onderwijs dat seksueel misbruik voorkomt. Wij weten dat ook seksueel misbruik door hulpverleners bestaat. Een dokter, kinesist, verpleegkundige, tandarts of psychotherapeut is een vertrouwenspersoon. De aard van de contacten met hen is per definitie al heel intens, heel 'intiem' kan men zeggen. De patiënt en de cliënt leggen er hun lichaam en hun ziel bloot. Hulpverleners zijn mensen met een zekere macht of ze worden toch verondersteld de macht te hebben de patiënt en de cliënt beter te maken en meestal hebben ze ook een stuk van die macht.
Het is een menselijk contact waarbij het risico op misbruik voor de hand ligt.

In Vlaanderen bestaat er geen onderzoek rond het thema seksueel misbruik door dokters, seksueel misbruik door kinesisten, seksueel misbruik door verpleegkundigen of verplegers, seksueel misbruik door tandartsen, seksueel misbruik door psychotherapeuten.

In andere landen zijn die onderzoeken wel gedaan. Die onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag in de hulpverlening leert dat dit veel meer gebeurt dan men weet of denkt. Maar door het taboe rond het onderwerp is het niet bespreekbaar. Alle officiële beroepsinstanties zien niet graag een dergelijk onderzoek gebeuren.

Zo weet niemand hoe dikwijls seksueel misbruik door dokter, kinesist, verpleegkundige, tandarts of psychotherapeut in Vlaanderen voorkomt. Nog veel minder is het geweten of de slachtoffers goed worden geholpen. Het vermoeden is groot dat dit niet het geval is.

Door het taboe rond het onderwerp komt het seksueel misbruik van patiënten en cliënten ook niet aan bod in de opleiding van hulpverleners, dokters, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, tandartsen en psychotherapeuten.

Wat is onze bedoeling?

Wij willen te weten komen hoe dikwijls seksueel misbruik in een hulpverleningsrelatie in Vlaanderen voorkomt. We zijn van plan de gegevens hierover anoniem te publiceren. Het feit dat slachtoffers weten dat zij niet de enige zijn, kan hen helpen om in te zien en te geloven dat hen geen enkele schuld treft, al denken zij dat soms.

Op die manier willen wij u, het slachtoffer, proberen te helpen. Maar wij willen nog meer hulp aanbieden. Dat kan u hieronder lezen.

Ten slotte willen wij ook nagaan op welke manier studenten zouden moeten worden opgeleid opdat de toekomstige generatie hulpverleners deze fouten niet meer of veel minder zou maken. Ook daarvoor is uw inbreng van zeer groot belang.

Hoe willen we te werk gaan?

Wij nodigen u uit om op dit meldpunt uw verhaal te doen. Wij zouden daarna graag een gesprek met u hebben, uiteraard kosteloos. Daarvoor moet u ons wel opgeven waar en wanneer en hoe wij u kunnen bereiken. Tijdens dat gesprek willen we o.a. nagaan waar en door wie u deskundig kan worden geholpen en welke weg u zou kunnen volgen als u toch een klacht zou willen indienen bij een beroepsvereniging of bij Justitie.

Wie zijn wij en waarom doen we dit?

Initiatiefnemer is Jan G. Carlier, seksuoloog en psychotherapeut en arts, leerling van prof. dr. Piet Nijs. Hij is altijd al geïnteresseerd geweest in de relatie tussen hulpverlener en cliënt en in de manier waarop het professioneel functioneren van hulpverleners beïnvloed wordt door hun eigen levensgeschiedenis en emoties. Hij heeft in zijn eigen praktijk een aantal slachtoffers en daders begeleid. Hij is in West-Vlaanderen al jarenlang voorzitter van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (tel. 0800 97079) waar men het vermoeden kan melden dat een kind mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt.

Eerste medewerkster is Martine Van de Maele, A1 verpleegkundige en seksuologe en psychotherapeute, directrice van en psychotherapeute bij de v.z.w. Relatie-Academie. In haar jarenlange praktijk werd ook zij geconfronteerd met slachtoffers van seksueel misbruik door hulpverleners.

Hoe zijn wij te bereiken?
Via deze website.